SIDOSPÅR

Vid sidan om verksamheten med frilanstjänster i källmans IMATRI har jag samlat en del blandade sidoprojekt här. Med reservation för att de troligen lämpar sig bäst att se från datorskärm.
Michael Källman